Gelukkig zien we dat Corona op de nieuwspagina’s wat naar de achtergrond verdwijnt. De kans op een nieuwe ‘piek’ blijft op de loer liggen. Gemeentebelangen (GB) heeft veel respect voor en is dank verschuldigd aan de mensen die zich op welke manier dan ook hebben ingezet en nog inzetten. De Kader nota 2021 geeft perspectief voor de toekomst, ook lokaal in Lochem. Natuurlijk, we zijn benieuwd naar de rekening van ‘Corona’. Wat zijn de financiële gevolgen voor Lochem, maar ook de maatschappelijk en sociale gevolgen? De koers die in deze kadernota is beschreven kan GB op hoofdlijnen onderschrijven.

Loket Gorssel
GB heeft het duidelijk genoemd in het verkiezingsprogramma. Het loket Gorssel houden we open. In 2018 hebben we een duidelijk besluit genomen voor het open houden in de huidige vorm tot en met 2023. Wellicht dat we kunnen komen tot een efficiëntere en effectievere manier van werken. Maar wat GB betreft blijft het loket.

Subsidie verenigingen
Gemeentebelangen staat voor een actief verenigingsleven. Een 3-tal grote verenigingen ontvangen geen subsidie waar ze volgens een geldende regeling wel voor in aanmerking komen. GB vindt dit onredelijk. De verenigingen – samen ongeveer 2000 leden – vertegenwoordigen bovendien een groot gedeelte van onze lokale bevolking. GB stelt daarom voor deze subsidie wel toe te kennen. Ook stelt GB via een motie voor, om deze regeling te evalueren. Toekenning moet voor toekomstige aanvragen duidelijk zijn en men moeten weten waar aan toe te zijn.

Leges
Voorgesteld wordt om ook de leges voor evenementen te verhogen. GB is van mening dat dit de dood in de pot is. Laten we blij zijn dat er evenementen worden georganiseerd. Dat verhoogt de saamhorigheid. Dus de leges niet onnodig willen verhogen en zeker niet in deze tijd.

Recreatie en toerisme
GB is van mening dat de investeringen in recreatie en toerisme van belang zijn voor Lochem. Veel werkgelegenheid. Het is fijn dat er zo veel gasten Lochem weten te vinden. Dat doet ondernemers goed. Investeren in de voorzieningen, maar ook goed onderhouden fiets- en wandelpaden blijft daarom een speerpunt van GB.

Tot slot. We gaan straks het laatste jaar in van deze coalitie. We zien dat nu veel ‘work in progress’ is. Dat stemt ons tot tevredenheid.