Gemeentebelangen staat voor een deugdelijk financieel beleid. Geld uitgeven prima, maar wel verantwoord en doelmatig. Bij ’t Baken gaan we een periode tegemoet waarbij we niet zeker weten of de capaciteit van nu, volgend jaar nodig is. Het kan ook zijn dat door de Corona meer capaciteit nodig is, met wellicht andere vaardigheden. Geld erbij prima, maar voor nu eerst tijdelijk.

De VNOG vroeg 4,5 miljoen aan haar 22 gemeenten om het tekort te dekken. Een jaar later 4,2 miljoen overhouden is dat dan bijzonder of is dat knap? De VNOG beschikt al over een behoorlijke reserve. GB is van mening dat dit resultaat terug kan naar de gemeenten.

Dan wordt er 8 miljoen gevraagd voor nieuwbouw scholen Laren. GB is het eens met de nieuwbouw, maar heeft vragen. Bijvoorbeeld 2 jaar geleden was dit nog 4 miljoen. GB wil meer inzicht in de financiële onderbouwing.

GB staat voor een actief verenigingsleven en vindt dat op de Elze schaatsers en fietsers ruimte moeten hebben om bij hun clubgebouw te kunnen parkeren om materialen en spullen te brengen of te halen. GB heeft daarom ingestemd met een correctie op het bestaande bestemmingsplan.

GB heeft tegen de motie gestemd die vraagt om het College het initiatief te laten nemen en de voorzitter van de Veiligheidsregio te verzoeken de aanwijzingsbesluiten voor Activity Square en nabij de sluis in Eefde, weer in te trekken. GB snapt de roep om versoepeling, want ook wij willen allemaal dat het normaal gaat worden, zonder risico te lopen. GB laat de besluitvorming voor openstelling over aan de mensen die er formeel over moeten oordelen. En dit moet geen politiek oordeel zijn.