Afgelopen week hebben we voor het eerst een digitale raadsvergadering meegemaakt. En het werkte prima. Eerst een digitaal vragen half uur. Daarna 4 tafelgesprekken, nota bene 2 aan 2 parallel aan elkaar. Ook bewoners kregen de gelegenheid digitaal in te spreken. Tot slot de daadwerkelijk raadsvergadering. Alle lof voor de griffie en de ambtelijke organisatie. Er is hard gewerkt om dit mogelijk te maken.   

Want het is, zoals iedereen terecht zegt, een rare tijd. Gemeentebelangen is dan ook van mening dat het onvermijdelijk is dat gemeenten ook extra kosten zullen gaan maken, die direct aan Corona gerelateerd zijn. Samen met D66 en CDA hebben wij een motie ingediend om een voorziening van €500.000,–,  in te stellen, waardoor het College alvast snel en adequaat zou kunnen handelen. In de gebruikelijke rapportages kan het College verantwoording afleggen over de  inzet van deze middelen. 

Bijzonder dat andere partijen de motie sympathiek vonden, maar wel tegen gestemd hebben. Helaas heeft de motie het daardoor niet gehaald. 

Gemeentebelangen wenst iedereen veel sterkte en wijsheid toe in onze nieuwe anderhalve metersamenleving. Hou vol! Samen kunnen we Corona bestrijden!