De eerste vergadering na de zomervakantie begon met de  aanbeveling voor herbenoeming van de  burgemeester bij de Minister van BZK. GB wil hierbij de burgemeester hartelijk feliciteren.
FAB clustering Laren.
De clusterlocatie Laren is deels bij de Raad van State vernietigd omdat hier de Tunnelweg als maatwerkvoorziening opgenomen is.
Het bestemmingsplan kan gerepareerd worden door andere slooplocaties toe te voegen die wel voldoen aan ons huidig sloopbeleid. Een extern onderzoek, door Sieben & Lont uitgevoerd, heeft de bevestiging gegeven dat de te volgen procedure met de voorgestelde richting van het college van B.en W. goed is. Wat GB betreft kan de reparatie van het bestemmingsplan doorgang vinden.
Wonen en zorg in het buitengebied.
Ook wij krijgen vragen over nieuwe woon zorg initiatieven in het buitengebied en wat is dan kleinschalig en wat past binnen het bestemmingsplan. GB is blij dat er zowel ruimtelijk als ook op het vlak van het sociaal domein een afwegingskader is gemaakt om dit soort vragen goed te kunnen beoordelen. GB is van mening dat wanneer voor 36 cliënten zorg en/of dagbesteding wordt geboden, dit kleinschalig is te noemen.

Kankerclusteronderzoek Eefde West.

GB heeft kennisgenomen van het door de GGD gezondheidskundige als milieukundige kankercluster onderzoeksrapport. Wij gaan uit van het oordeel van de GGD om geen nieuw aanvullend onderzoek te doen. Maar wij houden zeker een vinger aan de pols, mochten er nieuwe inzichten of gezondheidsvragen komen.