Fractievoorzitter Marja Eggink-Meuleman sprak tijdens de behandeling van de kadernota namens Gemeentebelangen de onderstaande tekst uit;

Altijd dichtbij
Door Dichtbij te zijn kun je snel inspelen op een veranderende samenleving en dat is iets wat GB hoog in het vaandel heeft staan. Onze kernwaarden Ondernemerschap, Leefbaarheid, Duurzame samenleving en Zorg en zekerheid zien we terug in deze vroege kadernota. Dat doet ons deugt. Wat gaan we doen en hoe gaan we het doen.
Duurzame samenleving
U kent GB als het gaat om een solide en duurzaam financieel beleid. GB wil middelen uit de Algemene Reserve halen, wanneer die goed worden ingezet voor onze inwoners, de bedrijven of de organisaties. Dus investeren in recreatie en toerisme. Het is een sector waarin veel lokale inwoners hun inkomen aan ontlenen. Ook gaan we investeren in de binnenstad van Lochem. De toegang of entree van de stad met daarbij de verkeersstromen is voor de profilering van Lochem essentieel.
Leefbaarheid
Maar ook de kernen van onze gemeente worden niet vergeten. Woningbouw is van groot belang voor leefbaarheid van kernen. Uit de gesprekken met de kernen moet blijken waar er gebouwd moet worden en aan wat voor soort woningen er behoefte is. GB zal er op toezien dat alle belanghebbenden ruimte krijgen om hierover mee te praten. Dit geldt ook voor het maken van een nieuwe visie buitengebied, inclusief een aangepast FAB-beleid, dat zal opgaan in de nieuwe omgevingsvisie.
Ondernemerschap
GB is blij dat wij uitvoering geven aan de economische agenda.  Aan de slag met de industriële binnenhaven, een belangrijke ader voor onze gemeente als het gaat om werkgelegenheid. Daarnaast de herontwikkeling van bedrijventerrein Goorseweg en Scheggertdijk. Dat geeft ruimte aan nieuw ondernemerschap.
Zorg en Zekerheid
GB wil dat Klijnsma gelden rechtstreeks bij de kinderen terecht komen waarvoor deze middelen formeel ook zijn bedoeld. Wij denken dat het beter is het “Kindpakket” uit te breiden voor een meer structurele aanpak. Dus meer  de samenwerking zoeken tussen de diverse organisaties zoals St. Leergeld, Jeugdsportfonds. GB is ook voor het onderzoeken wat de behoefte in de diverse kernen is,  op het gebied van zorg en ondersteuning, met name voor ouderen.
De ambitie groot, er liggen kansen en uitdagingen. Wij weten wat de komende jaren gerealiseerd gaat worden. Dichtbij, Doen en Duurzaam! GB ziet er op toe.