Het collegeprogramma 2018-2022 is besproken in de Raad. GB heeft geconstateerd dat wat onze inwoners direct raakt,  waar mogelijk, snel en slagvaardig kan worden gehandeld. Het collegeprogramma is niet dichtgetimmerd zodat er snel geschakeld kan worden indien zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. De ambities die GB heeft, hopen we te realiseren in samenwerking met de gehele raad. Afmaken waar we aan begonnen zijn. Ook voor het komende jaar/jaren is er al veel in de stijgers gezet en moet nader uitgewerkt en uitgevoerd worden. Diverse projecten en plannen zullen nog financieel vertaald moeten worden. Wellicht kan dit betekenen dat we zaken anders moeten organiseren. Wat goed is behouden of kijken waar het nog beter kan.
Tijdens de raadsvergadering is de verordening Adviesraad Sociaal Domein, behoudens enkele wijzigingen, unaniem aangenomen. De Adviesraad Sociaal Domein draagt zorg voor integrale advisering over het beleid en de uitvoering binnen het sociaal domein.

GB heeft ingestemd met het verlenen van een krediet voor  de aankoop van het terrein Scheggertdijk 7 in Almen om hier woningen te realiseren. Zo komt er na jaren een einde aan een langlopend conflict tussen het bedrijf en de buren inzake de bedrijfsvoering.