Verordeningen horen er ook bij.
Tijdens de laatste Raadsvergadering zijn diverse verordeningen vastgesteld. Verordening jeugdhulp, verzamelverordening participatiewet en verordening commissie bezwaarschriften.

Verordening Adviesraad Sociaal Domein
GB vindt het een goede zaak dat de taken en de bevoegdheden van de nieuw in te stellen Adviesraad goed zijn vastgelegd. De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College.
Tijdens de bijeenkomst beeldvormende tafel zijn een aantal suggesties meegegeven aan het College betreffende de verordening.

Barchem Zuid
Het gewijzigde bestemmingsplan Barchem-Zuid is op verzoek van GB met nog een wijziging vastgesteld. Een bouwvlak is ingekort met 2 meter, zodat de afstand tussen het bouwvlak en naastgelegen perceelsgrens groter wordt. Unaniem is deze wijziging aangenomen.

Combinatiefuncties
Gemeente Lochem kent vele combinatiefuncties met diverse coaches. Dit was voor GB aanleiding om in gesprek te gaan met de diverse organisaties of de taken en zichtbaarheid voor de doelgroepen, voor wie we het doen, helder zijn en goed uitgevoerd worden. Na een heldere presentatie werd inzichtelijk hoe de samenwerking tussen SWL, Muzehof, bibliotheek, scholen en sportverenigingen is vormgegeven en voor GB reden om hier, gezien de behoefte, mee door te gaan.

Calamiteit breuk persleiding
Er is een duidelijke uitleg gegeven door Waterschap Rijn en IJssel. GB is van mening dat iedere instantie op het juiste moment, in overleg,  haar eigen verantwoordelijkheid kende en heeft genomen. We mogen trots zijn op de bedrijven, maar ook de vrijwilligers zoals de vissers, die acuut zijn ingezet om snel en slagvaardig te handelen.