Plus OV
Bij het opzetten van Plus Ov hebben de gemeenten uitgangspunten geformuleerd. De kwaliteit  van het vervoer moest gelijk blijven. En juist daar ging en gaat het mis. GB heeft de wethouder geadviseerd dat de bereikbaarheid beter moet.  Ook is GB  voor de inzet van kleinere, bij voorkeur lokale vervoerders. Er moet een betere samenwerking zijn, want  er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, goed aangepast vervoer voor de verschillende doelgroepen. We hebben emotionele verhalen gehoord tijdens de tafelsessies. Voorbeelden in de omgeving geven aan dat het vervoer wel degelijk goed geregeld kan worden. Daarom ook het advies aan de wethouder  haal die kennis in huis.
Zonnepark
Voor GB waren er ruimtelijk geen argumenten om geen verklaring van geen bedenkingen af te geven. Het is lastig “meten” of het betrekken van omwonenden juist en voldoende is geweest. Wel heeft GB aangegeven dat wij hopen dat bij de verdere uitvoering van de plannen  men in overleg gaat zodat binnen de mogelijkheden van de plangrenzen er nog aanpassingen gedaan kunnen worden die voor beide partijen acceptabel zijn.

Bestemmingsplan Julianaweg en Pr Bernhardweg

GB heeft voor dit bestemmingsplan gestemd.  Met de realisatie van een supermarkt op het voormalige gasfabriek terrein wordt uitvoering gegeven aan de randvoorwaarden die de Raad in 2012 al heeft gegeven, er kan een supermarkt komen, meer openbare parkeerplaatsen, de overige panden bij deze inrichting betrekken, bij de aankleding rekening houden met de omgeving. Op verzoek van omwonenden is het plan gewijzigd en anders vormgegeven.

Raad unaniem voor voortzetting openstelling burgerzakenloket in Gorssel
GB vindt het belangrijk dat voor de inwoners van Gorssel eo., de gemeente door het voorzetten van het loket burgerzaken in de huidige vorm, klantvriendelijk, zichtbaar en dichtbij aanwezig is.