De beste wensen

Geplaatst op 21 januari 2020 in Nieuws, Voorpagina

De fractie van GB heeft tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst vele inwoners -het goede- kunnen wensen voor 2020.  Ook wensen wij de burgemeester veel succes en wijsheid in zijn nieuwe ambtstermijn.  Motie Vuurwerk  GB is er mee eens dat Lochem zich aansluit bij de oproep van burgemeesters en de Nationale politie voor een verbod op gevaarlijk vuurwerk.  Wel moet dit landelijk geregeld worden.  Berkeloevers Al jaren was dit plangebied opgenomen in de...

Lees meer

Raad van State-proof

Geplaatst op 30 december 2019 in Nieuws, Voorpagina

Op het einde van het jaar nog een mooi compliment voor de ambtelijke organisatie en het college B&W van de gemeente Lochem. Want de Raad van State heeft uitspraak gedaan in de bestemmingsplanprocedure Klein Dochterense Schooldijk 4 ’Love Bubbles’ Lochem . In de raad is dit afgelopen jaar herhaaldelijk onderwerp van gesprek geweest. Gemeentebelangen is hierin vanaf het begin helder en duidelijk geweest. Hier wordt een kavel opnieuw bestemd...

Lees meer

Goed het oude jaar uit – grote uitdagingen in 2020

Geplaatst op 17 december 2019 in Nieuws, Voorpagina

Op de valreep van het oude jaar is de raad geïnformeerd over de Schakel A1-Achterhoek (rondweg Lochem). Het wordt concreet. De voorbereidingsfase is bijna afgerond. In de afstemming met bedrijven en omwonenden worden de punten op de i gezet. Openstelling wordt verwacht in 2024.  Aansluitend wordt ook de N825 (Lochem-Borculo) vernieuwd. GB heeft vernomen dat met name buurtbewoners zich zorgen maken over afslag Broekstraat richting de school...

Lees meer

Lasten verhoging voor onze inwoners

Geplaatst op 17 november 2019 in Nieuws, Voorpagina

GB heeft als uitgangspunt een goed financieel beheer met een sluitende meerjarige begroting en een goede algemeen reserve. OZB verhoging GB is niet blij om onze burgers extra te laten bijdragen om de begroting sluitend te krijgen. Maar de burger ziet er ook iets voor terug. Met het investeren in o.a. de economische agenda, de aanpak van de binnenstad Lochem, in toerisme, deelneming aan de Regionale Energie Strategie, ontwikkeling van de...

Lees meer

Financiële zaken

Geplaatst op 17 oktober 2019 in Nieuws, Voorpagina

GB heeft ingestemd met de tussentijdse bestuursrapportage. De verwachting is dat 2019 een groter tekort laat zien. Daardoor moeten een aantal bijstellingen plaats vinden. Mooi dat ambtenarensalarissen met 6,25% stijgen. Dit betekent voor de gemeente echter een tegenvaller voor 2019 van €239.000,– en vanaf 2020 zelfs €599.000,– structureel. Een andere grote bijstelling met financiële consequenties is  “Ondersteuning Thuis”. Er zijn...

Lees meer