Actief, toegankelijk, klantgericht, veilig, dat zijn woorden waarop Gemeente Lochem hoog scoort. GB is van mening dat dienstverlening prioriteit “hoog” moet zijn binnen de gemeente. Bereikbaarheid van Circulus Berkel kan beter, met name het contact tussen melding en uitvoering.

Werk

In 2018 is veel werk verricht. Begin van de aanleg van glasvezel, de oprichting van ‘t Baken, ruimtelijke visie binnenstad , het verkeerscirculatieplan, verduurzamen van maatschappelijk vastgoed etc. Is alles gelukt of goed gegaan, nee helaas niet. Plus OV wat nieuw was, kende veel problemen, de jeugdzorg kost meer dan begroot en over de nieuw (ver)bouw van de kazerne Almen is nog geen besluit over genomen. GB zal in de Raad steeds keuzes blijven maken op basis van de kernwaarden; ondernemerschap, leefbaarheid, duurzame samenleving en zorg en zekerheid.

Digitaal Stemmen en tellen

Middels een unaniem aangenomen motie van GB, werd het College verzocht te pleiten voor her invoer van stemcomputers bij de minister van BZK.

Concept-Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES)

Regio’s in Nederland moeten binnen een halfjaar na ondertekening van het landelijk Klimaatakkoord een voorlopig bod aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat aanbieden welke hoeveelheid duurzame energie de regio gaat realiseren in de periode tot 2030. Dit heeft ook grote gevolgen voor Lochem. GB vindt het noodzakelijk dat

het participatieve proces in onze gemeente voldoende ruimte krijgt. Inwoners en raad moeten de tijd krijgen om hun mening te geven over deze Energiestrategie en daarmee over de inbreng van de gemeente Lochem in de RES.