Klein Dochterense Schooldijk 4                                                     foto de stentor

GB heeft  in meerderheid voor dit bestemmingsplan gestemd. Hierbij wordt de woonbestemming omgezet naar een recreatieve bestemming. De poging die wij in dec. hebben ondernomen om te proberen dat buurt en initiatiefnemer tot overeenstemming konden komen is helaas niet gelukt. GB heeft de afweging gemaakt dat de nieuw te bouwen recreatie-eenheden binnen de maximale bebouwingsmogelijkheden blijven. Wij denken dat de verkeer aantrekkende werking mee zal vallen en binnen het aanvaardbare voor de omgeving is. Het parkeren wordt binnen de norm opgelost.
Beheerplan Openbare Ruimte
Mooi dat er zoveel mensen zijn betrokken, iedereen heeft de gelegenheid gehad om mee te denken. Het beheer en onderhoud is afgestemd op de behoeften van de gebruikers en moet passen binnen de daarvoor beschikbare budgetten Alles moet minimaal op basisniveau onderhouden worden. GB vindt het belangrijk dat de leefomgeving schoon, heel en veilig is. Ook zal er nog ruimte zijn voor afstemming over de wensen van dorpsraden, ondernemers en bewoners.

Aanvullende maatregelen schoolomgeving
GB vindt verkeersveiligheid zeer belangrijk. Daarom zullen wij ook instemmen met de voorgestelde maatregelen nabij de schoolomgeving de Garve en ook het veiliger oversteken voor fietsers bij de stoplichten Nieuwstad. GB vindt de aanpassingen kostbaar, maar realiseert zich dat het concept  “Alle fietsers gelijk op groen” dit het gevoel van veiligheid vergroot.