Namens fractie en bestuur willen we u graag uitnodigen voor een ledenavond
rondom de nieuwe omgevingswet.
Op deze avond willen we graag met u nadenken over de invulling van
burgerparticipatie in de totstandkoming van deze wet.

Deze avond zal plaatsvinden op donderdag 18 oktober 2018 in Dorpshuus
Hoeflo, Hulstweg 4-6 Harfsen. Aanvang 20.00 uur.

U bent van harte welkom, waarbij het fijn zou zijn als u in reactie op deze
mail even laat weten als u van plan bent te komen.

Met hartelijke groet,

Fractie en bestuur.