Duurzaam bomen beheer
Het uitgangspunt van GB is het laanbomenbeleid dat in 2016 is vastgesteld. GB heeft aangegeven te proberen diversiteit aan te brengen. Er zal voor de toekomst verjonging moeten worden toegepast om ook voor de volgende generaties mooie bomen in stand te houden. Waar het kan qua veiligheid en onderhoud mogen de bomen langer blijven staan.

Nieuwe Brug over de Berkel
GB wil afspraken uit het verleden niet te niet doen.
De nieuwe brug draagt bij aan het ontlasten van het landbouwverkeer door de kern Almen en tevens een betere bereikbaarheid voor percelen van agrariërs. Ook kan het dienst doen als schakel voor recreatieve routes rondom Almen.

Visie binnenstad Lochem en het verkeerscirculatieplan
Om de binnenstad beter zichtbaar, vindbaar, bereikbaar,  beleefbaar en aantrekkelijk te maken voor bewoners en toeristen heeft GB met de beide plannen  ingestemd. De plannen zullen nader uitgewerkt worden met daarbij de financiële consequenties voor de toekomst. Niet alles zal tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden.

Woningbouwlocaties
GB heeft middels een breed gedragen motie het college gevraagd om te onderzoeken, voor de langere termijn, of er bij kernen en stad Lochem nieuwe zoeklocaties voor woningbouw nodig zijn.

Fractie GB Lochem