Onze buitenruimte met diverse plannen.

Geplaatst op 6 februari 2019 in Nieuws, Voorpagina

Klein Dochterense Schooldijk 4                                                     foto de stentor GB heeft  in meerderheid voor dit bestemmingsplan gestemd. Hierbij wordt de woonbestemming omgezet naar een recreatieve bestemming. De poging die wij in dec. hebben ondernomen om te proberen dat buurt en initiatiefnemer tot overeenstemming konden komen is helaas niet gelukt. GB heeft de afweging gemaakt dat de nieuw te bouwen recreatie-eenheden...

Lees meer

Raadsvergadering 19 November 2018

Geplaatst op 27 november 2018 in Nieuws, Voorpagina

Verordeningen horen er ook bij. Tijdens de laatste Raadsvergadering zijn diverse verordeningen vastgesteld. Verordening jeugdhulp, verzamelverordening participatiewet en verordening commissie bezwaarschriften. Verordening Adviesraad Sociaal Domein GB vindt het een goede zaak dat de taken en de bevoegdheden van de nieuw in te stellen Adviesraad goed zijn vastgelegd. De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College. Tijdens de...

Lees meer

Beschouwing begroting 5 november 2018

Geplaatst op 10 november 2018 in Nieuws, Voorpagina

Werk in uitvoering Na de ‘eenvoudige’ kadernota 2019 hebben we uitgezien naar de begroting 2019. Deze begroting moet ons wat zeggen over de 1e plannen van het nieuwe college, de verfrissende blik op de toekomst. Toch zien we een wat beleidsarme begroting. Het college is zojuist ‘on tour’ geweest door Lochem. Heeft informatie opgehaald en dat  gaat wat betekenen voor de kadernota 2020 en het meerjaren perspectief. Een aantal concrete projecten...

Lees meer

Vroegtijdig en juist informeren.

Geplaatst op 24 oktober 2018 in Nieuws, Voorpagina

Plus OV Bij het opzetten van Plus Ov hebben de gemeenten uitgangspunten geformuleerd. De kwaliteit  van het vervoer moest gelijk blijven. En juist daar ging en gaat het mis. GB heeft de wethouder geadviseerd dat de bereikbaarheid beter moet.  Ook is GB  voor de inzet van kleinere, bij voorkeur lokale vervoerders. Er moet een betere samenwerking zijn, want  er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, goed aangepast vervoer voor de verschillende...

Lees meer

De nieuwe omgevingswet als kans om mee te denken

Geplaatst op 25 september 2018 in Nieuws, Voorpagina

Namens fractie en bestuur willen we u graag uitnodigen voor een ledenavond rondom de nieuwe omgevingswet. Op deze avond willen we graag met u nadenken over de invulling van burgerparticipatie in de totstandkoming van deze wet. Deze avond zal plaatsvinden op donderdag 18 oktober 2018 in Dorpshuus Hoeflo, Hulstweg 4-6 Harfsen. Aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom, waarbij het fijn zou zijn als u in reactie op deze mail even laat weten als u...

Lees meer