Beschouwing begroting 5 november 2018

Geplaatst op 10 november 2018 in Nieuws, Voorpagina

Werk in uitvoering Na de ‘eenvoudige’ kadernota 2019 hebben we uitgezien naar de begroting 2019. Deze begroting moet ons wat zeggen over de 1e plannen van het nieuwe college, de verfrissende blik op de toekomst. Toch zien we een wat beleidsarme begroting. Het college is zojuist ‘on tour’ geweest door Lochem. Heeft informatie opgehaald en dat  gaat wat betekenen voor de kadernota 2020 en het meerjaren perspectief. Een aantal concrete projecten...

Lees meer

Vroegtijdig en juist informeren.

Geplaatst op 24 oktober 2018 in Nieuws, Voorpagina

Plus OV Bij het opzetten van Plus Ov hebben de gemeenten uitgangspunten geformuleerd. De kwaliteit  van het vervoer moest gelijk blijven. En juist daar ging en gaat het mis. GB heeft de wethouder geadviseerd dat de bereikbaarheid beter moet.  Ook is GB  voor de inzet van kleinere, bij voorkeur lokale vervoerders. Er moet een betere samenwerking zijn, want  er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, goed aangepast vervoer voor de verschillende...

Lees meer

De nieuwe omgevingswet als kans om mee te denken

Geplaatst op 25 september 2018 in Nieuws, Voorpagina

Namens fractie en bestuur willen we u graag uitnodigen voor een ledenavond rondom de nieuwe omgevingswet. Op deze avond willen we graag met u nadenken over de invulling van burgerparticipatie in de totstandkoming van deze wet. Deze avond zal plaatsvinden op donderdag 18 oktober 2018 in Dorpshuus Hoeflo, Hulstweg 4-6 Harfsen. Aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom, waarbij het fijn zou zijn als u in reactie op deze mail even laat weten als u...

Lees meer

Visies vastgesteld voor diverse onderwerpen

Geplaatst op 25 september 2018 in Nieuws, Voorpagina

Duurzaam bomen beheer Het uitgangspunt van GB is het laanbomenbeleid dat in 2016 is vastgesteld. GB heeft aangegeven te proberen diversiteit aan te brengen. Er zal voor de toekomst verjonging moeten worden toegepast om ook voor de volgende generaties mooie bomen in stand te houden. Waar het kan qua veiligheid en onderhoud mogen de bomen langer blijven staan. Nieuwe Brug over de Berkel GB wil afspraken uit het verleden niet te niet doen. De...

Lees meer

Raadsvergadering 3 juli 2018

Geplaatst op 10 juli 2018 in Nieuws, Voorpagina

Financiën op orde GB heeft met plezier vernomen dat het financiële jaar 2017 positief is afgesloten en naar de toekomst kijkend is goed in beeld gebracht hoe groot de financiële ruimte is. Dit is een mooi uitgangsituatie om de ambities die zijn gesteld in het coalitieakkoord zo veel indien mogelijk uit te kunnen voeren. Voor GB zijn de lokale maatschappelijke opgaven van groot belang. Sommige zaken zijn snel uit te voeren ( zoals een...

Lees meer