De nieuwe omgevingswet als kans om mee te denken

Geplaatst op 25 september 2018 in Nieuws, Voorpagina

Namens fractie en bestuur willen we u graag uitnodigen voor een ledenavond rondom de nieuwe omgevingswet. Op deze avond willen we graag met u nadenken over de invulling van burgerparticipatie in de totstandkoming van deze wet. Deze avond zal plaatsvinden op donderdag 18 oktober 2018 in Dorpshuus Hoeflo, Hulstweg 4-6 Harfsen. Aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom, waarbij het fijn zou zijn als u in reactie op deze mail even laat weten als u...

Lees meer

Visies vastgesteld voor diverse onderwerpen

Geplaatst op 25 september 2018 in Nieuws, Voorpagina

Duurzaam bomen beheer Het uitgangspunt van GB is het laanbomenbeleid dat in 2016 is vastgesteld. GB heeft aangegeven te proberen diversiteit aan te brengen. Er zal voor de toekomst verjonging moeten worden toegepast om ook voor de volgende generaties mooie bomen in stand te houden. Waar het kan qua veiligheid en onderhoud mogen de bomen langer blijven staan. Nieuwe Brug over de Berkel GB wil afspraken uit het verleden niet te niet doen. De...

Lees meer

Raadsvergadering 3 juli 2018

Geplaatst op 10 juli 2018 in Nieuws, Voorpagina

Financiën op orde GB heeft met plezier vernomen dat het financiële jaar 2017 positief is afgesloten en naar de toekomst kijkend is goed in beeld gebracht hoe groot de financiële ruimte is. Dit is een mooi uitgangsituatie om de ambities die zijn gesteld in het coalitieakkoord zo veel indien mogelijk uit te kunnen voeren. Voor GB zijn de lokale maatschappelijke opgaven van groot belang. Sommige zaken zijn snel uit te voeren ( zoals een...

Lees meer

Gemeentebelangen stemt voor……..

Geplaatst op 3 juni 2018 in Nieuws, Voorpagina

Functieverandering GB heeft ingestemd met het principebesluit om functieverandering toe te passen op de Jodendijk 51. De kwekerij wordt beëindigd, en de opstallen worden gesloopt. Op het terrein van de kwekerij zullen 3 vrijstaande woningen worden gerealiseerd met een goede ruimtelijke inpassing.  . WMO verordening De gemeente dient per verordening de regels vast te stellen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het verplichte...

Lees meer

De fractie van GB is compleet.

Geplaatst op 19 mei 2018 in Nieuws, Voorpagina

Het nieuwe college is gevormd. Bert Groot Wesseldijk, Henk van Zeijts en Eric-Jan de Haan zullen samen zich inzetten om het coalitieakkoord nader uit te werken tot een collegeprogramma. Maar wat minstens zo belangrijk is , zich inzetten voor onze gemeente Lochem. Het contact met u als inwoners. Ook is de fractie weer voltallig. Nadat Bert en raadslid en wethouder was, is zijn plaats sinds dinsdag 15 mei ingenomen door Arjan Boeijink. De huidige...

Lees meer